OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej, mający kancelarię pod adresem: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 44/184, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 lutego 2018 r. o godz. 11:30

 

s. nr C-116, w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, przy os. Stalowe 5/2 (lokal mieszkalny o pow. wg KW 65,59 m2, piętro I, do lokalu przynależy piwnica), posiadającej założoną księgę

wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, nr KR1P/00087982/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 395 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 296 475,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39 530,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika:

16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 12 lutego 2018 r. w godz. 14:30-14:45, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (12) 414 19 61.

Uwaga – począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: