OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak (tel. (95) 747 22 46, fax (95) 747 93 47) ogłasza, że dnia

 

19 lutego 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i w.c. o pow. użytkowej 41,80 m2, usytuowanym w budynku wolnostojącym, 5- kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, 3 klatkowym, z dachem płaskim, stropodachem, wykonanym w technologii przemysłowej, ocieplonym. Z własnością budynku związany jest udział 22/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 109 o pow. 491 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli budynku; położonej: 74-300 Myślibórz, ul. Spadzista 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00046574/5 dla lokalu i nr KW SZ1M/00019480/1 dla budynku i gruntu. 

Suma oszacowania wynosi 46 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 687,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 625,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie 03 1020 1954 0000 7102 0045 6392 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: