OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki (tel. (33) 858 90 03) ogłasza, że dnia

 

27 lutego 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarskiej 8 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch udziałów po 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego-spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: 43-450 Ustroń, Manhatan 1/12, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1C/00087191/6, położonego: 43-450 Ustroń, Manhatan 1/12.

Prawo to obejmuje: lokal nr 12 o powierzchni użytkowej 63,94 m2 znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ustroniu na Osiedlu Manhatan 1. Lokal położony jest na 2 kondygnacji. Układ funkcjonalny lokalu : 2 przedpokoje, kuchnia, łazienka z wc, 3 pokoje. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal w złym stanie technicznym, o niskim standardzie wykończenia.

 

Suma oszacowania wynosi 179 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 920,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0197 3220.

 

Położenie: