OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisław Prus na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 lutego 2018 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, w sali 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 22/40, stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal o pow. użytkowej 64,00 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, holu i przedpokoju. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” zs. 53-335 Wrocław, ul. Trwała 7.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 293 500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 125,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 350,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 344 70 19

 

Położenie: