OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 lutego 2018 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali rozpraw nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 17a/1, stanowiącego własność dłużnika.

Dla lokalu o powierzchni użytkowej 41,64 m2 (2p + k) Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00017469/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 69 447,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 46 298,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 944,70 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 1658/09, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59.

 

Położenie: