OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas, Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim ogłasza o I licytacji;

1. oznaczenie: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działek nr 326, 330, 332, 348, 349, 350 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolin – 2, gm. Wolin, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Obszar całej nieruchomości to 0,5445 ha. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Wolinie nr LV/528/09 z dnia 18 listopada 2009 roku) wedle, którego działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 22.MN z przeznaczeniem podstawowym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. SZ1K/00033364/4.

2. czas i miejsce: 3 grudnia 2018, godz. 13:00, Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, sala 209

3. suma oszacowania: 244 260,00 zł

4. cena wywołania: 183 195,00 zł

5. rękojmia (u komornika): 24 426,00 zł

6. więcej informacji: www.kamienpomorskikomomik.pl, tel. (91) 382 34 44.

 

Położenie: