OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 lutego 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek 1233 i 1234 o łącznej powierzchni 0,80 ha, obręb nr 4 – Cisówka. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową (droga asfaltowa w odległości 1 000 m). Szerokość działek 33,00 m, długość 73,00 m, 170,00 m. Działki położone poza zwartą zabudową wsi, w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych. Działki rolne obecnie zakrzaczone, klasa użytków Lzr-RVI.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00115684/2.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 10 700,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 8 025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. 1 070,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Położenie: