OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 lutego 2018 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu VII Wydział Cywilny przy ul. Warszawskiej 1 – sala XIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów 4/6, 1/6 oraz 1/6 we własności lokalu mieszkalnego położonego: 26-600 Radom, Kusocińskiego 23/10, o pow. 35,95 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju
i łazienki z WC (II piętro) wraz z udziałem 36/3524 w częściach wspólnych budynku należącego do dłużników: (…) (udział 4/6), (…) (udział 1/6) oraz (…) (udział 1/6), dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00100559/8.

 

Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 13 333,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 999,75 zł.

Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 13 333,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 999,75 zł.

Suma oszacowania udziału 4/6 wynosi 53 334,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 000,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 333,30 zł (udział 1/6), 1 333,30 zł (udział 1/6), 5 333,40 zł (udział 1/6). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Położenie: