OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 marca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Tarnowskich Górach, przy ul. Piłsudskiego 4/9.

Lokal składa się z 2 pokoi przechodnich, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia lokalu wynosi 39,67 m2, a powierzchnia pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy to 8,0 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 319/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość wspólna opisana jest
w księdze wieczystej nr GL1T/00039595/8.

Licytowany lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00084987/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 84 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 63 375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 8 450,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 27.03.2018 r. w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:

ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 285 15 49 oraz na stronach internetowych www.komornik.tarnowskie-gory.eu i www.komornikpiekaryslaskie.pl.

 

Położenie: