OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc , że w dniu

 

20 lutego 2018 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej: niezabudowane działki nr 4813/10 o powierzchni 0,0944 ha oraz
nr 4812/5 o powierzchni 0,1665 ha (o łącznej pow. 0,2609 ha), położonej w
Lipowej posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu
nr BB1Z/00126479/5
.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 180 000,00 . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 135 000,00 zł. Przystępujący
do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania
tj. kwotę 18 000,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu. Rękojmię można uiścić
w kancelarii komornika lub na konto komornika 18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.
a Ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej
z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie

www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl

 

Położenie: