OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Ewa Hejniak-Misiorek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc oraz w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 lutego 2018 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego numer 25 położonego
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 71, dla którego SR w Siemianowicach Śląskich prowadzi KW KA1I/00019137/5, należącego do dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99 861,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 74 895,75zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 241 01 11

 

Położenie: