OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska (tel. (89) 646 47 66, fax (89) 646 05 85) ogłasza, że dnia

 

19 lutego 2018 r. o godz. 8:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się

 

PERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego: lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 42,42 m2, położony na II piętrze budynku wielorodzinnego z przynależną piwnicą o powierzchni 3,10 m2 (łączna powierzchnia 45,52 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie indywidualne etażowe – piece na paliwo stałe;

położonego: 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 18/6,  

dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 29732 [NKW: EL1O/00029732/2].


Suma oszacowania wynosi 78 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 830,00 zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Ostródzie

56 1020 3613 0000 6502 0004 7712

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 646 47 66

 

Położenie: