OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 marca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 020 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Targ, ul. Kokoszków 42 (II linia zabud.), gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00118305/2, składającej się z działki ewidencyjnej nr 6393/2 o powierzchni 307 m2 wraz z budynkiem użytkowanym obecnie jako mieszkalny z pokojami na wynajem o powierzchni użytkowej 244,76 m2 wraz z nieruchomością o numerze KW NS1T/00105925/0 składającą się z działki ewidencyjnej nr 6393/4 o powierzchni 0,0227 ha zabudowanej w narożniku częścią budynku gospodarczego (dojazd do budynków położonych przy ul. Kokoszków 42, Nowy Targ).

Nieruchomość położona jest przy ulicy Kokoszków 42 w strefie pośredniej miasta Nowy Targ w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w II linii zabudowy. W odległości około 1,1 km ścisłe centrum miasta a do Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej około 500 m.

Dojazd do budynku stanowi niezabudowana działka ewidencyjna nr 6393/4 o powierzchni 0,0227 ha obj. KW NS1T/00105925/0, w stosunku do której egzekucja jest połączona na podstawie art. 926 § 1 kpc z egzekucją z nieruchomości objętej KW NS1T/00118305/2 zarządzeniem z dnia 5.11.2015 r., gdyż nieruchomości stanowią całość gospodarczą. Nieruchomości obj. KW NS1T/00118305/2 oraz KW NS1T/00105925/0 są łącznie wystawione na sprzedaż.

Budynek: rok budowy lata 80. XX w. – generalny remont w 2009 r., powierzchnia użytkowa 244,76 m2 (pomiar w świetle okładzin dalmierzem laserowym wg obowiązujących norm i przepisów), powierzchnia zabudowy: 87,00 m2, ilość kondygnacji 5 (piwnice, parter, l piętro, 2 poddasza), podpiwniczenie całkowite, stan techniczny dobry, funkcjonalność przeciętna, standard wykończenia powyżej przeciętnego, sposób zagospodarowania optymalny. Program użytkowy: ogółem komunikacja + 7 mieszkań od 25 do 34 m2. Piwnica: kotłownia, skład opału, 2 piwnice, komunikacja (31,32 m2). Parter: korytarz, 2 pokoje, kuchnia, 2 łazienki (65,37 m2) - 2 lokale o nr 11 i 12. I Piętro: 3 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, komunikacja (63,36 m2) - 2 lokale o nr 13 i 14. Poddasze І і II: (2 poziomy) 3 pokoje (1 jako studio na II poziomie), kuchnia, 2 łazienki, komunikacja, sypialnia, garderoba (84,71 m2) – 3 lokale o nr 15, 16 i 2 – poziomowy 17.

Budynek został wzniesiony na podstawie decyzji pozwolenia na budowę zakładu kuśnierskiego z dnia 24.05.1984 r. nr BU-8381/235/83 wydanego przez Urząd Miasta Nowy Targ a następnie dopuszczony do użytkowania na podstawie decyzji pozwolenia na użytkowanie warsztatu kuśnierskiego z dnia 21.04.1993 r. nr ANB-7351/Nt-12/93 wydanego przez Urząd Rejonowy w Nowym Targu. Obiekt funkcjonuje jako wyodrębnione fizycznie mieszkania na wynajem. W momencie wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 25 Kowaniec-Kokoszków przyjętego Uchwałą nr ХІ/89/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20.07.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2015 poz. 4755 z 04.08.2015 r.) budynek był użytkowany zgodnie z zapisami w ww. planie (§ 8 ust 1 pkt. 1 podpkt. c). Tylko wielkość działki nie spełniała wymogu powierzchni nie mniejszej niż 1 200 m2. Co najmniej od 2010 r. do chwili obecnej budynek nie jest zakładem kuśnierskim a budynkiem mieszkalnym z pokojami na wynajem zgodnie z ww. MPZP, więc (jak wynika z gruntownej analizy biegłego) nie istnieją przeszkody, aby uzyskać zgodę odpowiednich organów na zmianę jego przeznaczenia po spełnieniu ustawowych obowiązków m.in. sporządzeniu projektu zastępczego. Jednak ze względu na powyższe przy wycenie zastosowano współczynnik ekspercki „K” obniżający wartość nieruchomości (ryzyko potencjalnego nabywcy).

 

Nieruchomości obj. KW NS1T/00118305/2 oraz KW NS1T/00105925/0 łącznie oszacowane są na kwotę: 694 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 520 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 69 400,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 460/13.

 

 

 

Położenie: