OGŁOSZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia, że w dniu

 

26 stycznia 2018 r. o godz. 9:00

 

w SR w Żywcu, sali nr 53, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: działka nr 5033/1, pow. 722 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położonej w Pewli Wielkiej, posiadającej nr BB1Z/00064705/6 w WKW SR Żywiec.

 

Nieruchomość oszacowano: 230 100,00 zł. Cena wywoławcza: 153 400,00 zł. Rękojmia: 23 010,00 zł wpłata najpóźniej dzień przed licytacją.

 

Sygn. akt KM 1993/14

Dodatkowe informacje – http://komornik.easyisp.pl

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (33) 861 56 65

 

 

Położenie: