OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA SZ1M/00035358/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Daniel Gołębiowski (tel. (95) 747 20 19) ogłasza, że dnia

 

27 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym należącej do (...) położonej: 74-400 Dębno, Gorzowska, Dębno, ozn. jako działka ew. o nr 45/19 o pow. 947 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1M/00035358/5.

 

Suma oszacowania wynosi 334 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala 23 83550009 0059 7148 2000 0001. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

tj. do 26.04.2018r. (data wpływu środków na rachunek bankowy komornika).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: