OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 lutego 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Rabka-Zdrój ul Traczykówka 71, gm, Rabka-Zdrój, powiat nowotarski, woj. małopolska (obręb 0001 Rabka-Zdrój) posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej o numerze KW NS2L/00013272/5 składającej się z działki ewidencyjnej nr 5708 o powierzchni 808 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Opis gruntu: nieruchomość położona w terenie o lekkim nachyleniu. Działka gruntu w kształcie regularnym, ogrodzona. Nieruchomość uzbrojona w przyłącza sieciowe, energetyczne, kanalizacyjne, Przyłącze Wodociągowa z ujęcia własnego – studni. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ul. Traczykówka, Budynek mieszkalny jednorodzinny – obiekt parterowy z poddaszem użytkowym oraz przyziemiem i strychem, murowany w technologii tradycyjnej, oznaczony nr porządkowym 71. Budynek wzniesiony w latach 90-tych ubiegłego wieku, obecnie niezamieszkały. Obiekt murowany z elementów ceramicznych; stropy żelbetowe; schody z przyziemia na parter żelbetowe, z parteru nu poddasze drewniane strychowe; dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą; stolarka okienna i drzwiowa drewnianą; na podłogach panele, płytki ceramiczne w zależności od pomieszczeń; ściany wymalowane farbami emulsyjnymi oraz częściowo boazeria, kamień. Budynek posiada instalacje wod-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania z pieca opałowego. Budynek niewykończony na kondygnacji poddasza. Pomieszczenie łazienki nadaje się do całkowitego wykończenia i urządzenia, ponadto brak w pomieszczeniach podłóg, stolarki wew., wymagane jest wykonanie prac malarskich oraz innych prac wykończeniowych. Powierzchnia użytkowa budynku została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości tj. w dniu 6.07.2017 r. która wynosi 121,14 m2.

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rabka-Zdrój, zatwierdzonego Uchwałą Nr ХХХV/255/01 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 28.03.2001 r. zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: strefa intensywnej zabudowy jednorodzinnej.

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 302 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 226 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 30 200,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 663/16.

 

 

Położenie: