OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk (tel. (58) 623 38 52) ogłasza, że dnia

 

24 stycznia 2018 r. o godz. 12:30

 

w sali W08 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 8/1 o funkcji mieszkalnej o łącznej powierzchni użytkowej 107,15 m2.

Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00006267/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wynosi 1 023 887,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 767 915,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 102 388,70 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: