OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki (tel. (74) 869 18 90, FAX: (74) 866 59 94) ogłasza, że dnia

 

31 stycznia 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 212, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 675 o pow. 0,5800 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej – 163,53 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy – 67,73 m2. Rok budowy budynku – przedwojenny, typowa zabudowa wiejska mieszkalna. Budynek w technologii tradycyjnej z materiałów typowych dla tego rodzaju przedwojennego budownictwa. Przeznaczenie w m. planie zagospodarowania przestrzennego – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa.

UWAGA LICYTACJI PODLEGA UDZIAŁ 1/4 W PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI,

położonej: 57-511 Stary Waliszów, Stary Waliszów 44, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1K/00015088/7.

 

Suma oszacowania wynosi 51 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 437,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 125,00 zł w gotówce lub na konto kancelarii:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 14 2030 0074 5080 0000 3000 0117

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 869 18 90

 

Położenie: