OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik (tel. fax (32) 200 01 46) ogłasza, ze dnia

 

22 stycznia 2018 r. o godz. 11:45

 

sala nr 9 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 45, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,71 m2 położonego w Katowicach przy ul. Zadole 44a/58. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Budynek w którym zlokalizowany jest opisywany lokal administrowany jest przez SM Górnik z siedziba w Katowicach,

położonego jest na trzecim piętrze w budynku wielomieszkaniowym, położonego: 40-694 Katowice, Zadole 44a/58.

 

Suma oszacowania wynosi 132 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 200,00 zł.

Rękojmia winna być złożona na konto w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 w pok. Sekcja Egzekucyjna Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46

 

Położenie: