OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz Kancelaria Komornicza w Zamościu zawiadamia na podstawie art. 952 kpc oraz art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Zamościu przy ul. Dembowskiego 11, działka nr 267 o powierzchni 0,0528 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym, połączonym jedną ze ścian na poziomie piwnic z garażem oraz wiatą garażową. Budynek mieszkalny z 1982 roku, wykonany w technologii tradycyjnej o pow. użytkowej 126 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00011628/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 355 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 266 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości (tj. w kwocie 35 500,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (84) 639 18 47.

 

Położenie: