OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00054574/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2018 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 77,53 m2, usytuowanego na I piętrze w budynku wielorodzinnym nr 2b przy ul. Wicherkiewiczowej w Szamotułach. Lokal składa się z 3 pokoi z dwoma balkonami i garderobą, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,4 m2. Opis wykończenia lokalu: tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowane, wykończenie ścian - malowanie emulsyjne, fototapeta, łazienka częściowo płytki ceramiczne, wykończenie podłóg - panele podłogowe w pokojach oraz płytki ceramiczne w pozostałych pomieszczeniach, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej, gaz, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Przeznaczenie nieruchomości - działka, na której posadowiony jest budynek z przedmiotową nieruchomością lokalową, położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

należącej do dłużnika (...), położonej: 64-500 Szamotuły, ul. Wicherkiewiczowej 2b/12 dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00054574/6.

Z prawem własności w/w lokalu związany jest udział 85/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00033950/3 (dane ewidencyjne: działka nr 3964/7 o pow. 0,1173 ha, obręb 0001 Szamotuły, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

 

Suma oszacowania wynosi 241 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 042,50 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 139,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sadowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Położenie: