OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 10:00

 

 

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości zabudowanej numer działki 44 o powierzchni 757,00 m2.Nieruchomość składa się budynku mieszkalnego jednorodzinnego trzykondygnacyjnego z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 89,00 m2. Przy budynku postawiony jest garaż murowany o powierzchni zabudowy 35,00 m2. Działka ogrodzona uzbrojona w podstawowe elementy infrastruktury miejskiej Nieruchomość położona jest w miejscowości w Sulejówek, przy ul. Świerkowa 1.

 

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00078561/2.

 

 

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 779 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 584 775,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. 77 970,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Położenie: