OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

 

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00

 

 

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wybudowanym w 1957 r. o powierzchni użytkowej 81,80 m2. Mieszkanie składa się z 2 łazienek z wc, 4 pokoi, kuchni i 2 przedpokoi. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 8,10 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Mińsk Mazowiecki, przy ul. Rodziny Nalazków 8/12. Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00113772/2.

 

 

 

Suma oszacowana nieruchomości wynosi 211 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 140 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. 21 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Położenie: