OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2017 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 03, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowych położonych w granicach działek nr 111/1 oraz 111/4 AM-1 o łącznej powierzchni 0,7900 ha, położonych w obrębie Mieczków, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00005540/9. Nieruchomości stanowią własność dłużników Anety Wilk i Henryka Wilk na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 213 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 310,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12

 

Położenie: