OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KMP 41/06 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

15 stycznia 2018 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomość opisanej jako: nieruchomość gruntowa rolna położona w miejscowości Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 404 o pow. 0,27 ha, dla której Są Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00016412/3, stanowiącej własność dłużnika: (...).

 

Lp.

Nr działki i jej powierzchnia przeznaczenia

Cena oszacowania

Cena wywoławcza

Wysokość rękojmi

  1.  

404  o pow. 0,27 ha, działka położona na obrzeżach wsi stanowi grunty orne w klasie (RIVa), ŁIII. Dojazd do działki drogą gruntową.

 

4 200,00 zł

 

2 800,00 zł

 

420,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: