OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że dnia

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

- działkę nr 2176/9 o powierzchni 0,3549 ha zabudowaną budowlami bazy paliw (zbiorniki, rurociągi) oraz budowlami oczyszczania ścieków (oddzielacz produktów naftowych, filtr koksowy, pompownia ścieków, oddzielacz produktów naftowych), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00019797/1]

oraz

- działkę nr 2/3 o powierzchni 0,1525 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089r zabudowaną budynkiem magazynowym i działkę nr 2175 o powierzchni 0,7463 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. zabudowaną budynkami i budowlami stacji paliw oraz bazy paliw (zbiorniki, rurociagi, budynki magazynowe i socjalno-biurowe, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00030953/6 ].

 

Nieruchomości są uzbrojone w wodę z wodociągu, kolektor sanitarny, energię elektryczną, gaz ziemny, są zagospodarowane i ogrodzone; położonej: Działdowo, ul. Polna 1a/3.

 

Suma oszacowania udziału 2/3 części działki nr 2176/9 wynosi 135 806,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 537,78 zł.

Suma oszacowania udziału 2/3 części działki nr 2/3 wynosi 118 273,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 848,89 zł.

Suma oszacowania udziału 2/3 części działki nr 2175 wynosi 269 313,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 179 542,22 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: do działki nr 2176/9 – 9 053,78 zł, działki nr 2/3 – 7 884,89 zł, do działki nr 2175 – 17 954,22 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

oraz

 

druga licytacja 2/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

 

- działkę nr 2176/9 o powierzchni 0,3549 ha zabudowaną budowlami bazy paliw (zbiorniki, rurociągi) oraz budowlami oczyszczania ścieków (oddzielacz produktów naftowych, filtr koksowy, pompownia ścieków, oddzielacz produktów naftowych), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00019797/1]

oraz

- działkę nr 2/3 o powierzchni 0,1525 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r. zabudowaną budynkiem magazynowym i działkę nr 2175 o powierzchni 0,7463 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r. zabudowaną budynkami i budowlami stacji paliw oraz bazy paliw (zbiorniki, rurociągi, budynki magazynowe i socjalno-biurowe, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00030953/6 ].

Nieruchomości są uzbrojone w wodę z wodociągu, kolektor sanitarny, energię elektryczną ,gaz ziemny, są zagospodarowane i ogrodzone; położonej: Działdowo, ul. Polna 1a/3.

 

Suma oszacowania udziału 1/3 części działki nr 2176/9 wynosi 67 903,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 268,89 zł.

Suma oszacowania udziału 1/3 części działki nr 2/3 wynosi 59 136,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 424,45 zł.

Suma oszacowania udziału 1/3 części działki nr 2175 wynosi 134 656,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 771,11 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: do działki nr 2176/9 – 4 526,89 zł, do działki nr 2/3 – 3 942,45 zł, do działki nr 2175 – 8 977,11 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomości są uzbrojone w wodę z wodociągu, kolektor sanitarny, energię elektryczną ,gaz ziemny, są zagospodarowane i ogrodzone. Nieruchomość jest obciążona zobowiązaniem umownym-dzierżawą. W związku z tym cała nieruchomość została oszacowania z uwzględnieniem wymienionego obciążenia. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (23) 697 23 02

 

Położenie: