OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Monika Szczepaniak (tel./fax (94) 346 35 58) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy Andersa 17 w sali nr 14, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 78 o pow. 0,0410 ha, położonej: 76-004 Sianów, Kwiatowa 4, dla której Sąd Rejonowy VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00019653/2.

 

Suma oszacowania wynosi 200 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

Położenie: