Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

9 stycznia 2018 r. godz. 8:30

 

w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiąca lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Królewskiej 18 w Krakowie, o powierzchni 84,97 m2 (według księgi wieczystej), zaś według dokonanej inwentaryzacji
o powierzchni 88,78 m2, składający się z kuchni, trzech pokoi, łazienki garderoby oraz przynależności (piwnicy), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00095159/6.

Sumę oszacowania stanowi kwota 596 870,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwota 447 652,50 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w AliorBanku SA (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii). Nieruchomość można oglądać w dniu 28.12.2017 roku o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: