OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1E/00045573/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

15 grudnia 2017 r. o godz. 9:00

                                                                                                                             

w Sądzie Rejonowym w Elblągu, 82-300 Elbląg, płk. Dąbka 8-12, w Sali nr 7 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego złożonego z jednego pokoju, kuchni, łazienki, o p. u. 35,50 m2, należącego do dłużnika: (...),

położonego: 82-300 Elbląg, Janowo 14/6,

dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00045573/7.

 

Suma oszacowania wynosi 56 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 600,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 85 2030 0045 1110 0000 0288 6750

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: