OOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Monika Szczepaniak (tel. fax (94)

346 35 58) ogłasza, że: dnia

 

15 grudnia 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy Andersa 34 w sali nr 14, odbędzie s

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

zabudowana działka nr 2/20 i 2/21 o pow. 0,0466 ha,

położonej: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz 17,

dla której Sąd Rejonowy VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczys nr KW KO1K/00058376/1.

 

Suma oszacowania wynosi 63 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy

oszacowania, tj. 6 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

Położenie: