OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

17 stycznia 2018 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice przy ul. Słowackiego stanowiącej lokal mieszkalny nr 53 położony na piątek kondygnacji (IV piętro) w budynku wielorodzinnym nr 21. Lokal składa się z 3 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,21 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,80 m2. Wystawa lokalu południowa: pokój dzienny z loggią i jeden mały pokój oraz północna: kuchnia i jeden mały pokój. Lokalizacja ogólna bardzo dobra, w ścisłym centrum miasta, w niewielkiej odległości od Rynku. Dostęp do infrastruktury społecznej bardzo dobry. Stan techniczny lokalu słaby, standard wykończenia niski – lokal wymaga remontu kapitalnego. Nieruchomość należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ZORZA w Myślenicach.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (...) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00055177/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 198 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 132 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciom licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nic będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

 

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. /Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm./ od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacji winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: