OBWIESZCZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak (tel. (91) 484 36 00) ogłasza że dnia:

 

 

15 grudnia 2017 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce (…), spółdzielczego własnościowego prawa do
2-pokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 43,00 m2, znajdującego się na II piętrze 3-piętrowego budynku mieszkalno-usługowego, położonego:

 

Szczecin, ul. Hrubieszowska 44/5,

 

w lewobrzeżnej dzielnicy Gumieńce, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00163066/2.

 

Suma oszacowania wynosi 171 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: