OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 grudnia 2017 r. o godz. 12:00

 

w: Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny 26-600 Radom, ul. Warszawska 1, sala XIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 1319/7 o pow. 0,4565 ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 185,12 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 687,73 m2 należącej do dłużnika: (...), położonej: 26-630 Jedlnia Letnisko, Nowa 4, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00036640/3.

 

Suma oszacowania wynosi 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: