OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KMP 23/01 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

15 stycznia2018 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kołaczkowice, gm. Busko-Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 549 o powierzchni 1,3800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00044610/6 oraz nieruchomość położona w miejscowości Kołaczkowice, gm. Busko-Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1176/2 o powierzchni 1,3200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00026249/2 stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Lp.

Nr działek i jej powierzchnia przeznaczenia

Cena oszacowania

Cena wywoławcza

Wysokość rękojmi

1.

549 o pow. 1,3800 ha – działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną z nasadzeniami lasu, kształt działki wydłużony prostokąt. Dojazd do działki boczną drogą gruntową.

26 771,00 zł

20 078,25 zł

2 677,10 zł

2.

1176/2 o pow. 1,3200 ha – działka stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym. Powierzchnia użytkowa 51 m2. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki boczną drogą asfaltową.

26 724,00 zł

20 043,00 zł

2 672,40 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: