OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki (tel./fax (94) 342 61 43) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2017 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 17 w sali nr 4a, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu użytkowego – sala sprzedaży, wc, dwa pomieszczenia, pow. 68,24 m2, udział związany z własnością lokalu 1819/1000,

położonego: 75-204 Koszalin, Jana z Kolna 10,

dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW 78336/5 (NKW: KO1K/00078336/5)
.

 

Suma oszacowania wynosi 204 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 450,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: