OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marek Bobowski (tel. (71) 318 24 89) ogłasza, że dnia

 

12 grudnia 2017 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12,
w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym o pow. 55,30 m2 składającym się z kuchni połączonej z pokojem dziennym, przedpokój i komunikacja, sypialnia, łazienka,

położonego: 55-011 Siechnice, ul. Piłsudskiego 4/3,

dla którego Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00051608/8.

 

Suma oszacowania wynosi 118 480,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 860,38 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 848,05 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także
na konto  komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oławie 37 1090 2428 0000 0001 2173 8943.

Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 318 24 89

 

Położenie: