OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski ogłasza, że dnia

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku SR w Wejherowie, V ZWKW w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 2/20 niewydzielonych części nieruchomości,

położonej: 84-230 RUMIA, Kapitańska, – działka gruntu o pow. 236 m2 stanowiąca wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową do działek budowlanych, dla której SR w Wejherowie, IV WKW prowadzi kw o nr GD1W/00087442/0.

 

Suma oszacowania wynosi 2 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 770,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 236,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: