OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2017 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 332 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

- nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka ewidencyjna nr 225/9 o pow. 3 551,00 m2;

- położonej w miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda;

- posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr KW OL1O/00083808/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 183 020,00 zł +23% VAT (42 094,60 zł).

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwota: 137 265,00 zł +23% VAT (31 570,95 zł).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 18 302,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr:

40 1600 1462 1837 2456 5000 0001 BANK BGŻ BNP PARIBAS.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.

 

Położenie: