OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej na podstawie art. 1066-1071 kpc. dnia

 

12 grudnia 2017 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

UDZIAŁU 32/576 NIEWYDZIELONYCH CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 84-110 KROKOWA, Słoneczna,

w skład, której wchodzi działka gruntu nr 290 obszaru 688 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym – podzielonym na komórki użytkowane w ramach posiadanych przez współwłaścicieli udziałów,

należącej do (...), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00019834/5.

 

Suma oszacowania wynosi 8 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 860,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: