OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica Kancelaria

Komornicza w Lesku zawiadamia na podstawie art. 955 § 3 kpc, że w dniu

 

18 grudnia 2017 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1.     Nieruchomości w postaci: Działka nr 198/16 o pow. 4,7435 ha położona w miejscowości Liskowate położonej w Liskowate, nr KW KS2E/00028927/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 266 814,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.: 200 110,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie: 26 681,40 zł.

 

2.     Nieruchomości w postaci: Działka nr 198/15 o pow. 2,0387 ha położona w miejscowości Liskowate położonej w Liskowate, nr KW KS2E/00028927/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43 221,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.: 32 415,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie: 4 322,10 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na zasadach określonych w art. 962 kpc i następnych na konto komornika

Alior Bank SA 13 1060 0076 0000 3380 0009 1136.

 

Pełne obwieszczenie na stronie www.komorniklesko.pl.

 

Położenie: