OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODBĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

11 stycznia 2018 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 11, w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego: lokal mieszkalny o pow. 60,75 m2, wraz z udziałem związanym
z udziałem, z własnością lokalu w wys. 6635/375715,

położonego: 37-500 Jarosław, Pułaskiego 5/28, dla którego Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW  [NKW: PR1J/00076463/0].

 

Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi 106 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 000,00 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

Położenie: