OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 stycznia 2018 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-123, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zielonki, gm. Zielonki przy ul. Sympatycznej 28, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00200972/1.

W skład nieruchomości wchodzą działki nr 1411/34, 1411/89 o łącznej powierzchni 0,0314 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 691 164,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 518 373,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 69 116,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 18 i 28 grudnia 2017 r. w godzinach od 12 do 13, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Położenie: