OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2017 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice przy ul. E. Orzeszkowej 4, składającej się z działek ewid. nr 877/1 i nr 879/1 o łącznej pow. 457 m2. Działki tworzą funkcjonalną całość i są wspólnie zagospodarowane murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, o pow. użytkowej 132,4 m2. Budynek składa się z parteru oraz niewykończonego piętra
z możliwością zaadoptowania na cele mieszkalne, obiekt podpiwniczony. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej – działka nr 872, będąca własnością Gminy Myślenice. W MPZP działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 4MN.

Nieruchomość stanowi własność dłużników: (…) po 1/2 części i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach pod nr KR1Y/00040250/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 241 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania,
tj. kwotę: 160 666,66 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr 12 272 11 37.

 

 

 

Położenie: