OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z 955 k.p.c., że w dniu 

 

29 listopada 2017 r. o godz. 12:15

 

w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w mieście Nowy Targ ul. Kwiatowa 25, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00146370/3 składającej się z działek ewidencyjnych nr 3056/5, 3057/4, 3058/9 o łącznej powierzchni 221 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 80,41 m2.

Opis gruntu. Grunt stanowią działki ewidencyjne nr 3056/5 o pow. 26 m2, 3057/4 o pow. 78 m2,  3058/9 o pow. 117 m2 – łącznie 221 m2 z obrębu 0001 Nowy Targ. Działki tworzą kształt regularny, położone są w terenie o lekkim nachyleniu, po przeprowadzonych pracach niwelacyjnych terenu. Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Nieruchomość uzbrojona w przyłącza sieciowe: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne. Dojazd od ul. Kwiatowej (ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przez działki ew. nr 3056/2, 3057/1, 3057/17, 3058/6, 3058/22 – zgodnie z zapisami w dziale I księgi wieczystej).

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Obiekt w zabudowie bliźniaczej zlokalizowany w zespole 14 budynków jednorodzinnych. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym oraz strychem, częściowo podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej, położony w Nowym Targu przy ul. Kwiatowej, obręb 0001 Nowy Targ. Budynek wybudowany w 2009 r., będący w stanie deweloperskim (do wykończenia). Obiekt murowany z elementów ceramicznych; stropy żelbetowe; schody drewniane, dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą; stolarka okienna PCV; na podłogach wylewki oraz w piwnicy płytki ceramiczne. Budynek posiada instalacje wod.-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania bez pieca grzewczego i kaloryferów. Strych budynku został adaptowany na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości tj. w dniu 25.05.2017 r., która wynosi 80,41 m2. Program funkcjonalny budynku. Piwnica – 27,64 m2, parter: korytarz – 3,46 m2, łazienka – 5,52 m2, kuchnia – 6,68 m2, pokój dzienny – 28,62 m2 (ogółem pow. parteru 44,28 m2). Poddasze użytkowe: korytarz – 1,78 m2, pokój – 13,50 m2, pokój – 20,85 m2 (ogółem pow. parteru 36,13 m2).

Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr XLIII/373/2014 z dnia 12.05.2014 r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: MNb.5a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW – tereny komunikacji.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 242 400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 181 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 24 240,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O. 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 769/16.

 

 

 

Położenie: