OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 listopada 2017 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 200, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: Anny Kwiatkowskiej

położonej: 58-230 Niemcza, ul. Bolesława Chrobrego 21 C/3,

stanowiącej: nieruchomość lokalowa, mieszkalna o pow. użytkowej 42,87 m2 (wg pomiarów i obliczeń rzeczywistych biegłego, natomiast w księdze wieczystej podano powierzchnię 65,10 m2, która obejmuje też powierzchnię pomieszczeń przynależnych). Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi i kuchni położony na I piętrze budynku jednopiętrowego. Działka nr 296/13; obręb Stare Miasto wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki o numerze KW 00027263/0 w wysokości 2989/1000. Do lokalu przynależy spiżarka (11,29 m2) i komórka (9,63 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, gaz dostępny jest w budynku. Mieszkanie ogrzewane piecem stałopalnym. Nieruchomość w dziale III KW zawiera zapis o bezpłatnej dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie korzystania z mieszkania na rzecz (...).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00040904/1

 

Suma oszacowania lokalu bez uwzględnienia służebności wynosi 31 900,00 zł (dożywotnia służebność 9 100,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 925,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 190,00w gotówce lub na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75 9527 0007 0000 1922 2000 0001,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22

 

Położenie: