OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski (tel. (76) 846 47 87) ogłasza, że dnia

29 listopada 2017 r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie, mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, sala X, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużniczki: (...), położonej: 59-140 Chocianów, Raków, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00064052/9.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna położona w granicach działki gruntu nr 37/3 obszaru 0,7800 ha, w obrębie miejscowości Raków, gminie Chocianów, powiecie polkowickim, województwie dolnośląskim. Działka gruntu nr 37/3 jest niezabudowana. Działka sąsiaduje z terenami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo, w dalszej odległości znajdują się tereny leśne i zabudowania wsi Raków. Działka 37/3 posiada dostęp do drogi nieutwardzonej, gruntowej, która bezpośrednio łączy się z drogą publiczną powiatową nr 1155D (dz. nr 317/5). Teren działki 37/3 jest płaski, kształt regularny, prostokątny, wydłużony. Uzbrojenie terenu – brak, ogrodzenie – brak, utwardzenie terenu – brak.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 18 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe

22 1160 2202 0000 0001 4687 3928

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl

 

Położenie: