OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość, położonego w Bytomiu przy ul. Woźniaka 58/12, będącego własnością dłużników.

 

Dla przedmiotowego lokalu o powierzchni użytkowej 37,30 m2. Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00021218/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 73 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 55 425,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na jeden dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 390,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr 54 1050 1230 1000 0022 6196 2969 (decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 805/16, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

 

Położenie: