OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. (22) 628 07 34) ogłasza, że dnia

 

5 grudnia 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr 539, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 81 położony w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy al. Ujazdowskich 8, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00306958/0. Powyższy lokal składa się z 32 izb. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 735,40 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 81 o powierzchni 285 m2. Lokal usytuowany jest na I kondygnacji (parterze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 207922/1000000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 29.11.2017 r. w godz. 16:00-16:30.

Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt I Co 1828/14) na tydzień przed terminem licytacji.

 

Suma oszacowania wynosi 9 099 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 824 250,00 zł.Nabycie przedmiotowej nieruchomości nie jest objęte podatkiem VAT Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 909 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 1020 1042 0000 8502 0196 6340

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: