OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 listopada 2017 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Pcim, nr 233 i opisana jest jako gospodarstwo rolne składające się z 33 niezabudowanych działek ewid. nr: 5273, 5265, 5254, 5217, 5238, 5225/1, 4959, 4958, 4956, 4962, 4967, 4980, 5071, 5069, 5065, 5106, 5098, 5122, 5044, 5027, 5005, 5008, 5011, 4988, 4932, 4928, 4993, 2915, 2900, 2893, 3327, 3330, 5501 oraz zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym działki nr 5212. Budynek mieszkalno-gospodarczy, parterowy o konstrukcji mieszkalnej drewniano-murowanej, o pow. mieszkalnej 84,6 m2 i pow. gospodarczej około 95 m2. Działki niezabudowane to grunty klasy V i VI, znajdujące się w odległości od 100 m do 1 km od zabudowań, dojazd drogami polnymi gruntowymi, w znacznej części po gruntach prywatnych bez prawnego dostępu do drogi. Nieruchomość stanowi własność dłużników: (...) i posiada założoną księgę wieczysty w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KRIY/00081036/3.

Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania.

dz.  nr 2893 o pow. 1 100 m2: cena oszacowania: 3 500,00 zł, cena wywołania: 2 625,00 zł  

dz.  nr 2900 o pow. 500 m2: cena oszacowania: 1 400,00 zł, cena wywołania: 1 050,00 zł  

dz.  nr 2915 o pow. 300 m2: cena oszacowania: 800,00 zł, cena wywołania: 600,00 zł,

dz.  nr 3327 o pow. 1 600 m2: cena oszacowania: 7 800,00 zł, cena wywołania: 5 850,00 zł  

dz.  nr 3330 o pow. 2 300 m2: cena oszacowania: 11 200,00 zł, cena wywołania: 8 400,00 zł  

dz.  nr 4928 o pow. 2 000 m2: cena oszacowania: 8 600,00 zł, cena wywołania: 6 450,00 zł  

dz.  nr 4932 o pow. 1 000 m2: cena oszacowania: 4 300,00 zł, cena wywołania; 3 225,00 zł  

dz.  nr 4956 o pow. 400 m2: cena oszacowania: 1 100,00 zł, cena wywołania: 825,00 zł  

dz.  nr 4958 o pow. 500 m2: cena oszacowania: 1 600,00 zł, cena wywołania: 1 200,00 zł  

dz.  nr 4959 o pow. 1 000 m2: cena oszacowania: 23 900,00 zł, cena wywołania: 17,925,00 zł  

dz.  nr 4962 o pow. 700 m2: cena oszacowania: 3 300,00 zł, cena wywołania: 2 475,00 zł  

dz.  nr 4967 o pow. 1 200 m2: cena oszacowania: 5 700,00 zł, cena wywołania: 4 275,00 zł  

dz.  nr 4980 o pow. 700 m2: cena oszacowania: 3 300,00 zł, cena wywołania: 2 475,00 zł  

dz.  nr 4988 o pow. 1 700 m2: cena oszacowania: 7 300,00 zł, cena wywołania: 5 475,00 zł  

dz.  nr 4993 o pow. 1 300 m2: cena oszacowania: 5 600,00 zł, cena wywołania: 4 200,00 zł  

dz.  nr 5005 o pow. 300 m2: cena oszacowania: 1 000,00 zł, cena wywołania: 750,00 zł  

dz.  nr 5008 o pow. 2 800 m2: cena oszacowania: 8 900,00 zł, cena wywołania: 6 675,00 zł  

dz.  nr 5011 o pow. 700 m2: cena oszacowania: 2 100,00 zł, cena wywołania: 1 575,00 zł  

dz.  nr 5027 o pow. 2 900 m2: cena oszacowania: 10 100,00 zł, cena wywołania: 7 575,00 zł  

dz.  nr 5044 o pow. 1 200 m2: cena oszacowania: 5 500,00 zł, cena wywołania: 4 125,00 zł  

dz.  nr 5065 o pow. 500 m2: cena oszacowania: 2 300,00 zł, cena wywołania: 1 725,00 zł  

dz.  nr 5069 o pow. 1 300 m2: cena oszacowania; 5 600,00 zł, cena wywołania: 4 200,00 zł  

dz.  nr 5071 o pow. 1 100 m2: cena oszacowania: 5 300,00 zł, cena wywołania: 3 975,00 zł  

dz.  nr 5098 o pow. 900 m2: cena oszacowania: 2 700,00 zł, cena wywołania: 2 025,00 zł  

dz.  nr 5106 o pow. 1 600 m2: cena oszacowania: 7 600,00 zł, cena wywołania: 5 700,00 zł  

dz.  nr 5122 o pow. 1 000 m2: cena oszacowania: 4 800,00 zł, cena wywołania: 3 600,00 zł  

dz.  nr 5212 o pow. 600 m2: cena oszacowania: 128 000,00 zł, cena wywołania: 96 000,00 zł  

dz.  nr 5217 o pow. 900 m2: cena oszacowania: 3 100,00 zł, cena wywołania: 2 325,00 zł  

dz.  nr 5525/1 o pow. 500 m2: cena oszacowania: 1 700,00 zł, cena wywołania: 1 275,00 zł  

dz.  nr 5238 o pow. 600 m2: cena oszacowania: 1 800,00 zł, cena wywołania: 1 350,00 zł  

dz.  nr 5254 o pow. 2 400 m2: cena oszacowania: 8 400,00 zł, cena wywołania: 6 300,00 zł,

dz.  nr 5265 o pow. 1 600 m2: cena oszacowania: 5 300,00 zł, cena wywołania: 3 975,00 zł  

dz.  nr 5273 o pow. 600 m2: cena oszacowania: 3 000,00 zł, cena wywołania: 2 250,00 zł  

dz.  nr 5501 o pow. 1 100 m2: cena oszacowaniu: 3 500,00 zł, cena wywołania: 2 625,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. Dz.U. nr 64, poz. 592. z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomością także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

 

Położenie: