OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KM 904/14 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

20 listopada 2017 r. o godz. 8:00

 

w sali nr 4, w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużników opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Widuchowa. gm. Busko-Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 648, 643/2, 735 o pow. 0,70 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00024474/4, stanowiącej własność dłużników:

(...).

 

Lp.

Nr działki i jej powierzchnia przeznaczenia

Cena oszacowania

Cena wywoławcza

Wysokość rękojmi

  1.  

648 o pow.0.14 ha - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną. Rok budowy1979.

390 300,00 zł

292 725,00 zł

39 060,00 zł

2.         

643/2 o pow.0.14 ha - działka zabudowana budynkiem piekarni i stodoły. Budynek wyposażony w instalację, elektryczną, wodnokanalizacyjną. Rok budowy1991. Dojazd do działki możliwy jest jedynie przez działkę 648.

468 600,00 zł

351 450,00 zł

46 860,00 zł

  1.  

735 o pow. 0.42 ha – działka położona na obrzeżach wsi, stanowi grunty orne w klasie RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb.

6 300,00 zł

4 725,00 zł

630,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: